[1]
DrabikD., „Problematyka zamiaru a zabójstwo w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami (art. 148 § 4 k.k.”), FPK, nr 1(3), s. 1-18, maj 2022.