DrabikD. „Problematyka Zamiaru a Zabójstwo W Stanie Silnego Wzburzenia Usprawiedliwionego Okolicznościami (art. 148 § 4 K.K.”). Forum Polityki Kryminalnej, nr 1(3), May 2022, s. 1-18, doi:10.31261/FPK.2022.03.01.