Czarnecka-DzialukB. Czy Zmieni Się Przestrzeń Dla Mediacji W Sprawach Nieletnich?. Forum Polityki Kryminalnej, nr 2(4), Dec. 2022, s. 1-16, doi:10.31261/FPK.2022.04.04.