(1)
KisielM. Michaił Gerszenzon: Losy Narodu żydowskiego (wprowadzenie I Przekład Marian Zbigniew Kisiel). IR 2022, 1-34.