(1)
PadsasonnyS. Kwestia żydowska Fiodora Dostojewskiego Poprzez Powieść Leonida Cypkina Lato W Baden. IR 2022, 1-13.