KisielM. (2022). Michaił Gerszenzon: Losy narodu żydowskiego (wprowadzenie i przekład Marian Zbigniew Kisiel). Iudaica Russica, (1(8), 1-34. https://doi.org/10.31261/IR.2022.08.04