BalestrieriA. (2022). „Ani lider, ani oryginalny myśliciel”. Portret rosyjsko-żydowskiego dziennikarza Michaiła Berchina (Benediktowa). Iudaica Russica, (1(8), 1-34. https://doi.org/10.31261/IR.2022.08.05