RybińskaA. (2022). O Żydach rosyjskich, Rosjanach i języku rosyjskim w tekstach z „Kanonu literatury wspomnieniowej Żydów polskich”. Iudaica Russica, (1(8), 1-18. https://doi.org/10.31261/IR.2022.08.10