PadsasonnyS. (2022). Kwestia żydowska Fiodora Dostojewskiego poprzez powieść Leonida Cypkina Lato w Baden. Iudaica Russica, (1(8), 1-13. https://doi.org/10.31261/IR.2022.08.06