KisielM. Michaił Gerszenzon: Losy narodu żydowskiego (wprowadzenie i przekład Marian Zbigniew Kisiel). Iudaica Russica, n. 1(8), p. 1-34, 27 jun. 2022.