RybińskaA. O Żydach rosyjskich, Rosjanach i języku rosyjskim w tekstach z „Kanonu literatury wspomnieniowej Żydów polskich”. Iudaica Russica, n. 1(8), p. 1-18, 28 jun. 2022.