PadsasonnyS. Kwestia żydowska Fiodora Dostojewskiego poprzez powieść Leonida Cypkina Lato w Baden. Iudaica Russica, n. 1(8), p. 1-13, 1 jun. 2022.