Kisiel, Marian. 2022. Michaił Gerszenzon: Losy Narodu żydowskiego (wprowadzenie I Przekład Marian Zbigniew Kisiel). Iudaica Russica, nr 1(8) (czerwiec), 1-34. https://doi.org/10.31261/IR.2022.08.04.