Padsasonny, Siarhei. 2022. Kwestia żydowska Fiodora Dostojewskiego Poprzez Powieść Leonida Cypkina Lato W Baden. Iudaica Russica, nr 1(8) (czerwiec), 1-13. https://doi.org/10.31261/IR.2022.08.06.