KisielM. (2022) Michaił Gerszenzon: Losy narodu żydowskiego (wprowadzenie i przekład Marian Zbigniew Kisiel), Iudaica Russica, (1(8), s. 1-34. doi: 10.31261/IR.2022.08.04.