PadsasonnyS. (2022) Kwestia żydowska Fiodora Dostojewskiego poprzez powieść Leonida Cypkina Lato w Baden, Iudaica Russica, (1(8), s. 1-13. doi: 10.31261/IR.2022.08.06.