[1]
PadsasonnyS., Kwestia żydowska Fiodora Dostojewskiego poprzez powieść Leonida Cypkina Lato w Baden, IR, nr 1(8), s. 1-13, cze. 2022.