KisielM. Michaił Gerszenzon: Losy Narodu żydowskiego (wprowadzenie I Przekład Marian Zbigniew Kisiel). Iudaica Russica, nr 1(8), June 2022, s. 1-34, doi:10.31261/IR.2022.08.04.