PadsasonnyS. Kwestia żydowska Fiodora Dostojewskiego Poprzez Powieść Leonida Cypkina Lato W Baden. Iudaica Russica, nr 1(8), June 2022, s. 1-13, doi:10.31261/IR.2022.08.06.