CzarnotaZ. (2020). Edycje sag skandynawskich w Polsce – analiza repertuaru wydawniczego. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 36(1), 61-80. https://doi.org/10.31261/NB.2020.36.05