CzarnotaZ. (2020) Edycje sag skandynawskich w Polsce – analiza repertuaru wydawniczego, Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, 36(1), s. 61-80. doi: 10.31261/NB.2020.36.05.