[1]
CzarnotaZ., Edycje sag skandynawskich w Polsce – analiza repertuaru wydawniczego, NB, t. 36, nr 1, s. 61-80, cze. 2020.