[1]
Nadgórska-SochaA. 2021. Bać się czy się nie bać? Bioakumulacja, bioindykacja i toksyczność metali ciężkich Rośliny w świetle badań terenowych i laboratoryjnych. Narracje o Zagładzie. specjalny (cze. 2021), 225-253. DOI:https://doi.org/10.31261/NoZ.2021.DHC.10.