(1)
CabałaJ.; JaneczekJ.; KowalczykA. Ołów W środowisku. NoZ 2021, 147-224.