(1)
Nadgórska-SochaA. Bać Się Czy Się Nie Bać? Bioakumulacja, Bioindykacja I Toksyczność Metali Ciężkich Rośliny W świetle Badań Terenowych I Laboratoryjnych. NoZ 2021, 225-253.