(1)
ArtwińskaA. Ołowiane żołnierzyki, Cynkowe Trumny. Swietłany Aleksijewicz Opowieść O Wojnie W Afganistanie I Granice świadectwa. NoZ 2021, 255-273.