(1)
NijakowskiL. Czy Na Śląsku Doszło Do Ludobójstwa Ekologicznego?. NoZ 2021, 275-289.