(1)
JacykówW. Szopienice W Kolorze Ołowiu. NoZ 2021, 312-342.