TomczokM. (2021). Literacka historia ołowiu. Rekonesans. Narracje O Zagładzie, (specjalny), 109-146. https://doi.org/10.31261/NoZ.2021.DHC.08