Nadgórska-SochaA. (2021). Bać się czy się nie bać? Bioakumulacja, bioindykacja i toksyczność metali ciężkich Rośliny w świetle badań terenowych i laboratoryjnych. Narracje O Zagładzie, (specjalny), 225-253. https://doi.org/10.31261/NoZ.2021.DHC.10