NijakowskiL. (2021). Czy na Śląsku doszło do ludobójstwa ekologicznego?. Narracje O Zagładzie, (specjalny), 275-289. https://doi.org/10.31261/NoZ.2021.DHC.12