JacykówW. (2021). Szopienice w kolorze ołowiu. Narracje O Zagładzie, (specjalny), 312-342. https://doi.org/10.31261/NoZ.2021.DHC.14