KoziołekR. Nauka i lęk przed przyszłością. Narracje o Zagładzie, n. specjalny, p. 9-16, 21 jun. 2021.