Nadgórska-SochaA. Bać się czy się nie bać? Bioakumulacja, bioindykacja i toksyczność metali ciężkich Rośliny w świetle badań terenowych i laboratoryjnych. Narracje o Zagładzie, n. specjalny, p. 225-253, 21 jun. 2021.