ArtwińskaA. Ołowiane żołnierzyki, cynkowe trumny. Swietłany Aleksijewicz opowieść o wojnie w Afganistanie i granice świadectwa. Narracje o Zagładzie, n. specjalny, p. 255-273, 21 jun. 2021.