Cabała, Jerzy, Janusz Janeczek, i Andrzej Kowalczyk. 2021. Ołów W środowisku. Narracje O Zagładzie, nr specjalny (czerwiec), 147-224. https://doi.org/10.31261/NoZ.2021.DHC.09.