Nadgórska-SochaAleksandra. 2021. „Bać Się Czy Się Nie Bać? Bioakumulacja, Bioindykacja I Toksyczność Metali Ciężkich Rośliny W świetle Badań Terenowych I Laboratoryjnyc”h. Narracje O Zagładzie, nr specjalny (czerwiec), 225-53. https://doi.org/10.31261/NoZ.2021.DHC.10.