Nijakowski, Lech. 2021. Czy Na Śląsku Doszło Do Ludobójstwa Ekologicznego?. Narracje O Zagładzie, nr specjalny (czerwiec), 275-89. https://doi.org/10.31261/NoZ.2021.DHC.12.