KoziołekR. (2021) Nauka i lęk przed przyszłością, Narracje o Zagładzie, (specjalny), s. 9-16. doi: 10.31261/NoZ.2021.DHC.01.