DaszykowskiM. (2021) Recenzja, Narracje o Zagładzie, (specjalny), s. 53-91. doi: 10.31261/NoZ.2021.DHC.05.