OpalaG. (2021) Recenzja, Narracje o Zagładzie, (specjalny), s. 93-103. doi: 10.31261/NoZ.2021.DHC.06.