SzczepańskiT. (2021) Recenzja, Narracje o Zagładzie, (specjalny), s. 105-106. doi: 10.31261/NoZ.2021.DHC.07.