Nadgórska-SochaA. (2021) „Bać się czy się nie bać? Bioakumulacja, bioindykacja i toksyczność metali ciężkich Rośliny w świetle badań terenowych i laboratoryjnyc”h, Narracje o Zagładzie, (specjalny), s. 225-253. doi: 10.31261/NoZ.2021.DHC.10.