ArtwińskaA. (2021) „Ołowiane żołnierzyki, cynkowe trumny. Swietłany Aleksijewicz opowieść o wojnie w Afganistanie i granice świadectw”a, Narracje o Zagładzie, (specjalny), s. 255-273. doi: 10.31261/NoZ.2021.DHC.11.