NijakowskiL. (2021) Czy na Śląsku doszło do ludobójstwa ekologicznego?, Narracje o Zagładzie, (specjalny), s. 275-289. doi: 10.31261/NoZ.2021.DHC.12.