PykaK. (2021) W skali szarości – krótka historia srebrzystego ołowiu łączącego kolorowe szkła witrażowe, Narracje o Zagładzie, (specjalny), s. 291-309. doi: 10.31261/NoZ.2021.DHC.13.