JacykówW. (2021) Szopienice w kolorze ołowiu, Narracje o Zagładzie, (specjalny), s. 312-342. doi: 10.31261/NoZ.2021.DHC.14.