[1]
Nadgórska-SochaA., „Bać się czy się nie bać? Bioakumulacja, bioindykacja i toksyczność metali ciężkich Rośliny w świetle badań terenowych i laboratoryjnyc”h, NoZ, nr specjalny, s. 225-253, cze. 2021.