[1]
PykaK., W skali szarości – krótka historia srebrzystego ołowiu łączącego kolorowe szkła witrażowe, NoZ, nr specjalny, s. 291-309, cze. 2021.