KoziołekR. Nauka I Lęk Przed Przyszłością. Narracje O Zagładzie, nr specjalny, June 2021, s. 9-16, doi:10.31261/NoZ.2021.DHC.01.